ПрАТ «АТП 2550»
Інформація про підприємство


Повідомлення емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів:12.04.2019
12.04.2018